شرکت Connex آلمان طراح و تولید کننده محصولات خاص در بخش انتقال برق فشار قوی می باشد که توسط چهار کارشناس با سابقه این تکنولوژی در سال 2002 در منطقه دورتموند آلمان تاسیس گردید. هدف از تاسیس شرکت جدید ارائه خدمات طراحی،مهندسی ساخت، نصب ، تعمیرات و مشاوره های لازم با تکنولوژی روز به مشتریان بوده است.

ازجمله مشتریان عمده این شرکت

 • Siemens schaltanlagenwerk, ABB
 • Utilities, ABB Calor-Emag AG,
 • UHDENORA, SMS Schloemann
 • Siemag AG, ABB Automation GmbH
 • ALD Automation GmbH, ALD
 • Vacuum Technologies GmbH, AREVA
 • Energietechnik GmbH, Simelectro
 • SAS, DEGUDDA AG, ALSTOM Power
 • Conversion, AKZO Nobel Chemicals
 • AMEC SPIE Hoogspanningslinjnen
 • BAYER AG, E-ON, Heraus
 • Quarzschmelze, Ispat Steel, Mttal Steel
 • SIEMENS AG oesterreich, SIEMENS
 • AG, THYSSEN-KRUPP Stahl AG
 • THYSSEN-KRUPP-UHDE GmbH
 • THYSSEN-KRUPP VDM

تولیدات

 • اتصالات مفصلی از جنس مس و یا آلومینیوم، کابلهای برق فشار قوی با تکنولوژی جدید با خنک کنندگی هوا از مقاطع 35 الی 3000 میلی مترمربع و کابل های آبگرد از مقاطع 95 الی 20000 میلی متر مربع
 • اتصالات توپر و سیستم لوله ای برای انتقال برق,
 • انواع راکتورها و کویل- اتصالات خروجی ترانس برق
 • فاز های کوره های قوس الکتریکی از جنس مس