ماشین آلات

  • دستگاه پانچ هیدرولیک از نمونه‌های دو پولکی نمونه بردارهای بخش ریخته‌گری می‌توان قسمت ۱۲mm ضخامت را جهت آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) استفاده نمود. قسمت ۵mm ضخامت نمونه […]